از شرکت هایی که با استارتاپ bimebazar و bimito قرارداد دارند می توان شرکت های زیر را نام برد:


• بیمه کارآفرین

• بیمه پاسارگاد

• بیمه پارسیان

• بیمه کوثر

• بیمه تجارت نو

• بیمه ایران

• بیمه تعاون

• بیمه توسعه

• بیمه دانا

• بیمه دی

• بیمه رازی

• بیمه سینا

• بیمه معلم

• بیمه ملت

• بیمه نوین

• بیمه آرمان

• بیمه آسماری

• بیمه آسیا

• بیمه البرز

• بیمه توسعه

• بیمه حافظ

• بیمه حکمت

• بیمه سرمد و ...

برای دریافت کد تخفیف بیمه بازار و کد تخفیف بیمیتو از تخفیف هات کلیک نمایید.